კომისიის სხდომა

27 სექტემბერი, 2019

დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე ჯონი ჯალაღონია უძღვებოდა. სხდომაზე განიხილეს ,,ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის N27 დადგენილეაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე საკითხი. კომისიის წევრებმა ერთხმად მიიღეს გადაწყვეტილება საკითხის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე გატანასთან დაკავშირებით.

გააზიარე