ა(ა)იპ " ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი"

ა(ა)იპ " ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი"

დირექტორი –ნაირა ციმინტია

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 591 05 38 32

E-mail: chxormuzeumi@gmail.com

მის: დ. ჩხოროწყუ, დ. აღმაშენებლის ქ #2

სამუშაო გამოცდილება

1981-2015 წლებში –სსიპ ვახტანგ ფირცხელავას სახელობის დ. ჩხოროწყუს #2 საჯარო სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;

2013-2014 წლებში –ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის კონსულტანტი;

2015 წლიდან დღემდე ა(ა)იპ " ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი"–ს დირექტორი.

განათლება

1976-1981 წლებში აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქართული ენა და ლიტერატურის სრული კურსი

ა(ა)იპ " ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი"-ს საშტატო ნუსხა

Share page