კონკურსის შედეგები

2018 წელი 

2017 წელი

2016 წელი 

ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი, რომელთა დასაკავებლად გამგეობაში გამოცხადდა ბოლო სამი კონკურსი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში 2016 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

Share page