საკრებულოს წევრების ანგარიშები

2019 წლის საკრებულოს წევრების ანგარიშები

 

                                                                                                        2020 წლის საკრებულოს წევრების ანგარიშები

 

 

 

 

Share page