საკრებულოს კომისიის სხდომა

25 April, 2019

დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე ჯონი ჯალაღონია უძღვებოდა. კომისიაზე განხილულიქნა შემდეგი საკიხი: ,,დამოუკიდებული აუდიტორის დასკვნა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ" .აღნიშნულ საკითხზე კომისიის წევრებს განმარტება მისცა მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ზაზა ხორავამ .კომისიის წევრებმა მხარ დაუჭირეს აღნიშნული საკითხის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე განსახილველად გატანას.

Share page