საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის მორიგი სხდომა

28 January, 2019

      დღეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე დაზმირ დარსალია უძღვებოდა.სხდომაზე განიხილეს ერთ საკითხი ,,ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის აკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ" საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. კომისიის წევრებმა საკითხის საკრებულოს სხდომაზე გატანას დაუჭირეს მხარი .

Share page