ა(ა)იპ-ებისა და შპს-ების ანგარიში

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებისა და შპს-ების მიერ წარმოდგენილი 2017 წლის ფინანსური ანგარიში

Share page