შ.პ.ს "ჩხორწყალისა და ქიმბაქტის გაერთიანება"

 შპს ,,ჩხორწყალისა და ქიმბაქტის გაერთიანება“

დირექტორი - ლევან პაპავა

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

  მისამართი: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, დაბა ჩხოროწყუ, კოსტავას ქ. #5.

Email: chxorwkhali@gmail.com

 

   შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ჩხორწყალისა და ქიმბაქტისა გაერთიანების“ წ ე ს დ ე ბ ა

Share page